Uncategorized

Uncategorized

bersyukur
[Uncategorized] Orang-orang yang Boleh Tidak Berpuasa pada Bulan Ramadan

Berpuasa pada bulan Ramadan termasuk ke dalam rukun Islam, dan hukumnya adalah wajib bagi setiap orang